// we don't look / like pages from a magazine / but that's all right // let's do it all imperfectly //

jueves, marzo 22, 2007

Hai xente que non entende os significados das formas

(tanto ten. non é para eles)

pola presente manifesto a miña liberdade.
liberdade para sentir e expresarme.
declárome ser pensante e expresador,
dona do meu corpo e dos meus pasos,
veñan os camiños que veñan.
son, sinto, penso e fago.
erro e acerto.
amo, odio, vexo, oio, digo, choro e berro.
son.

do you think i'm asking too much?
Asking too much -- Ani Difranco